Je hoeft zeker geen ervaring of voorkennis te hebben in het bespelen van muziekinstrumenten of gebruiken van beeldend materiaal. Geen voorkennis hebben kan bevrijdend werken omdat de regels van de muziek en kunst losgelaten worden. De invalshoek en intentie bij het inzetten van deze media, is dus helemaal anders dan in een muziekschool of tekenacademie. In muziek- en beeldende therapie gaat het om het proces, niet om het eindresultaat. Er zal ook afgestemd worden met jullie unieke noden en verlangens vanuit een holistische visie. Laat je dus niet tegenhouden als je twijfelt aan je creatieve mogelijkheden, want die kunnen breed geïnterpreteerd worden en iedereen heeft ze, daar ben ik volledig van overtuigd!

We kiezen voor deze sessies samen voor de meest waardevolle invulling vanuit het hier en nu. In sommige sessies zal er misschien weinig gesproken worden en zal er veel muziek/beeld aanwezig zijn. In andere sessies kan net het spreken eens wat meer op de voorgrond zijn. Dit is een organisch, fluctuerend proces waarbij ik jouw tempo volg. De media zijn er niet als struikelblok, maar als middel om ons nog meer te helpen verbinden met onszelf en elkaar. 

Muziektherapie

Muziek is een medium dat raakt aan vele aspecten van ons ‘zijn’ (emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel en sociaal (wel)zijn). Het is daarom heel erg waardevol en krachtig om dit medium in te gaan zetten binnen therapie. In de sessies muziektherapie leer je op een pure, diepgaande en eerlijke manier afstemmen met je innerlijke stem, je innerlijke kracht en je intuïtie. Samen het medium muziek in al haar verschijningsvormen gebruiken (bv. vrije improvisatie, spelvormen, songwriting, actief muziek beluisteren…), helpt je om op een expressieve manier aan de slag te gaan met je binnenwereld. Je kan bijvoorbeeld inzicht creëren in je functioneren, je draaglast en pijn kan verlichten, helderheid en (zelf)vertrouwen kan gevoeld en opgebouwd worden en je kan ook vrijheid, rust/ontspanning en plezier ervaren en beleven. 

We gaan heel graag samen met jou in verbinding om al je kleuren, klanken en facetten te (her)ontdekken en te omarmen via de vele mogelijkheden die muziek ons biedt. 

Beeldende therapie

Doorheen de beeldende therapiesessies, hanteren we een gelijkaardige aanpak. Alleen gebruiken we hierbij het medium beeld (bv. schilderen, tekenen, schrijven, knutselen, boetseren,…). Het medium beeld is ook hier een toegangspoort tot onze binnenwereld. Bij beide therapieën ligt de focus niet op het eindproduct maar op het proces. De regels en oordelen (bv. mooi vs lelijk of goed vs slecht) worden dus losgelaten waardoor het spontane, expressieve en exploratieve ruimte krijgt. We kunnen verder heel vrij en intuïtief aan de slag gaan, maar ook inzetten op specifiekere noden door bijvoorbeeld te werken rond thema’s (bv. rust/ontspanning, basisemoties, innerlijke criticus, traumaverwerking).

Via deze creatieve, expressieve balans helpen we je graag op weg in je levensproces! 

Een proces/samenwerking waarbij we meerdere therapievormen (gesprekstherapie, beeldende therapie, muziektherapie) combineren of toepassen is ook mogelijk. We geloven in de kracht van een beweeglijk, variërend en fluctuerend proces. Het aanbod creatieve therapie binnen Praktijkhuis Authent’iek kan aanvullend zijn op een begeleiding bij één van onze diëtisten indien je worstelt met een eetstoornis of -problematiek, maar hoeft zich daar niet toe te beperken. Je kan bij onze creatief therapeuten ook terecht voor het ervaren van psychische moeilijkheden, blokkades, angsten, trauma's, een depressief gevoel, stemmingswisselingen, onzekerheid en een laag zelfbeeld, stress, levensmoe/opgebrand gevoel, nood aan controle, rouw/verlies, emotieregulatie,…

 

Muziektherapie kan binnen Praktijkhuis Authent'iek bij: 

 

Beeldende therapie kan binnen Praktijkhuis Authent’iek bij: