Gesprekstherapie

Lisa Krannichfeld

De term gesprekstherapie spreekt eigenlijk voor zich. In gesprek met een therapeut ga je aan de slag met bepaalde thema’s waarin jij vastloopt of vragen bij hebt. De eerste sessie is een kennismakings-gesprek waarin we jouw vraag verkennen. We staan stil bij de klachten en moeilijkheden die je ervaart en waar je graag verandering zou zien. We maken samen een inschatting welk soort therapie het best aansluit bij jouw vragen of noden. Samen beslissen we of we een traject in gesprekstherapie zullen opstarten.

In de daaropvolgende sessies gaan we een aantal zaken verder exploreren om ons traject verder uit te stippelen. Wij geloven er sterk in dat er geen universeel traject bestaat en dat we dit steeds op maat dienen uit te werken. De frequentie (wekelijks, om de twee weken…) en duur van de therapie kan dus sterk verschillen afhankelijk van jouw vraag, wensen, klachten e.d.

 schilderij: Lisa Krannichfeld 

Het aanbod gesprekstherapie binnen Praktijkhuis Authent’iek kan aanvullend zijn op een begeleiding bij één van onze diëtisten indien je worstelt met een eetstoornis of -problematiek, maar hoeft zich daar niet toe te beperken. Je kan bij ons ook terecht met een hulpvraag rond ASS, perfectionisme, faalangst, burn-out, depressieve klachten, verlies/rouw, psychose etc.

 

Gesprekstherapie kan binnen Praktijkhuis Authent’iek bij:

 

Kostprijs: €65 voor een sessie van ca. 50 min. Een intakegesprek kost eveneens €65.

Er zijn verschillende mogelijkheden tot terugbetaling en tegemoetkoming voor psychologische hulp. Voor meer informatie per ziekenfonds zie: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html. Voor een goedkoper alternatief kan je aankloppen bij een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG) of centrum algemeen welzijn (CAW). In deze centra wordt maximum 11 euro per gesprek gevraagd. Je kan voor diezelfde kostprijs ook  terecht bij een psycholoog die aangesloten is bij de conventie. Dit voor een gelimiteerd aantal sessies. Meer informatie vind je via het RIZIV.